Què és l’Efecte Pigmalió?

Sovint es parla que els professors, tant a l’escola com a la universitat, poden tenir-te mania o enchufe. No obstant, molta gent afirma que això no és cert, que el professor percep a tots els alumnes per igual, però en realitat no és així. Els professors, com qualsevol altra persona corrent, tenen opinions, realitzen judicis de valor i tenen preferències i conseqüentment expectatives.

Trastorn per Dèficit d’Atenció i Hiperactivitat

Des de fa alguns anys s’ha produït un notable increment del diagnòstic del Trastorn de Dèficit d’Atenció amb Hiperactivitat (TDAH). Aquest trastorn, que es basa principalment en un baix nivell d’atenció acompanyat o no de la presència d’una activitat excessiva, és el trastorn més prevalent en la població infanto-juvenil.

Els pares algun cop estan tristos?

 Al llarg del temps s’ha observat que molts pares mostren tendència a amagar les seves emocions als seus fills, especialment les de caràcter negatiu. Molts progenitors creuen erròniament que el fet de no mostrar sentiments tristos als seus fills els hi afavoreix, ja que així s’estalvien un disgust.

Trastorns de l’Aprenentatge

Sovint, els pares de nens que presenten dificultats en tasques escolars es plantegen si és possible que els seus fills pateixin algun tipus de patologia o trastorn que justifiqui el seu retard, lentitud o dificultat en l’àmbit acadèmic. No obstant això, resulta molt important poder diferenciar si el nen únicament presenta dificultats lleus o si realment pateix un trastorn de l’aprenentatge.