Apsis ofereix atenció tant a nens com a joves en qualsevol de les seves necessitats, a través dels col·laboradors formats i titulats en les diferents àrees.

PSIQUIATRIA

La psiquiatra col·laboradora atendrà tots aquells casos que requereixin alguna consulta específica, de seguiment psicoterapèutic o de control de medicació.

PSICOLOGIA

Després de diverses sessions de diagnòstic, el psicòleg treballarà la problemàtica o malestar de l’infant o adolescent atenent la seva simptomatologia i l’ajudarà a fer canvis positius que repercutiran en la seva vida posterior tant a ell com al seu entorn familiar.

El tractament psicoterapèutic és realitzat per una psicòloga clínica.
Els col·laboradors d’Apsis ofereixen també intervencions terapèutiques de caràcter breu i consultes terapèutiques als pares dels nens o joves atesos al centre.

PSICOPEDAGOGIA

Un cop finalitzat el diagnòstic, el tractament ajudarà a superar els dèficits en les funcions que intervenen en els aprenentatges (percepció, orientació espacial, psicomotricitat, dislèxia, dèficit d’atenció i motivació, raonament, comprensió, memòria, concentració, problemes de lectoescriptura .. .)

El tractament serà portat per una psicòloga o psicopedagoga.

LOGOPÈDIA

Treballem des de l’estimulació de la parla en aquells nens que presenten un retard en l’evolució madurativa de llenguatge fins dificultats en l’estructuració de llenguatge passant per dificultats de pronunciació, trastorns de la parla, problemes en l’execució del missatge oral, d’expressió…

El tractament serà dut a terme per una logopeda.

ASSESSORAMENT ESCOLAR

Mantenim reunions freqüents amb el centre escolar per valorar l’evolució del pacient. És important aquesta comunicació per establir un pla d’acció que ens permeti obtenir millors resultats donant pautes d’actuació dins de l’aula o assessorant davant d’una patologia concreta.

ASSESSORAMENT FAMILIAR

És important la proximitat i la implicació familiar en cada cas per poder compartir dubtes o inquietuds que ajudaran a afrontar determinades situacions.

Així mateix, el terapeuta podrà aconsellar la millor manera d’abordar cada cas des d’una perspectiva familiar.

Últimes entrades al bloc