Atenció psicològica
especialitzada en
nens i adolescents

Sessions individualitzades
enfocades especialment
a garantir
el benestar dels menors

Centre de psicologia Infantil i Juvenil a Badalona

La Psicologia infanto-juvenil té en compte el desenvolupament de les emocions, de la personalitat i del comportament de l’infant o de l’adolescent en les diferents etapes de la seva vida.

El psicòleg intervé a través del seu treball en tots aquells aspectes que puguin estar interferint per a un correcte desenvolupament. A través de la valoració i posterior intervenció aconseguirem un ajust emocional i social a cada etapa evolutiva tenint sempre en compte l’entorn familiar i escolar.

Al Centre de psicologia infantil i juvenil Apsis comptem amb professionals especialitzats en funció dels diferents problemes a tractar.

PROBLEMES A TRACTAR A LA INFÀNCIA:
Ansietat, pors o fòbies, gelosia, depressió, fracàs escolar, problemes en el control d’esfínters (enuresi, encopresi), problemes d’alimentació, trastorns del son (malsons, terrors nocturns), alteracions de conducta (oposicionisme, rebequeries, agressivitat), dificultats de relació, dificultats a nivell escolar, trastorns del llenguatge, baixa autoestima, problemes emocionals derivats de situacions concretes (separació dels pares, mort, assetjament, adopció, etc.).

PROBLEMES A TRACTAR A L’ADOLESCÈNCIA:
Problemes d’adaptació social o amb iguals, problemes d’autoestima, manca de seguretat en si mateix o falta d’assertivitat, baix rendiment acadèmic (ansietat davant els exàmens, desmotivació), depressió, ansietat, obsessions, problemes de conducta alimentària, dificultats a nivell pedagògic i logopèdic, problemes de comunicació o conflictes familiars, rebel·lia, agressivitat, conductes de risc …

Serveis que oferim

PSIQUIATRIA

PSICOLOGIA

PSICOPEDAGOGIA

LOGOPÈDIA

ASSESSORAMENT ESCOLAR

ASSESSORAMENT FAMILIAR

Últims articles del Bloc