AVÍS LEGAL

En virtut de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, sobre la Protecció de Dades de caràcter personal, li informem que les seves dades reflectides a aquesta comunicació, estan incorporades en un fitxer responsabilitat de l’empresa mercantil CENTRE DE PSICOLOGIA INFANTIL APSIS, SLP, CIF: B-61130902, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, al Tom 29.082, Foli 25, Fulla Nº B-148.619, Inscripció 1ª. La finalitat d’aquest fitxer és gestionar el servei sol·licitat.

L’usuari garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui a través de www.apsis.es i mantindrà actualitzada la informació que faciliti a CENTRE DE PSICOLOGIA INFANTIL APSIS, SLP, de manera que respongui en tot moment a la seva situació real, essent l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi, així com dels perjudicis que causi per aquesta raó a CENTRE dE PSICOLOGIA INFANTIL APSIS, SLP o a tercers.

CENTRE DE PSICOLOGIA INFANTIL APSIS, S.L.P. no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda en les pàgines d’Internet de CENTRE DE PSICOLOGIA INFANTIL APSIS, S.L.P.

Amb els límits establerts a la llei, CENTRE DE PSICOLOGIA INFANTIL APSIS, S.L.P. no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que contenen les seves pàgines d’Internet. Els continguts i informació de les pàgines d’Internet de CENTRE DE PSICOLOGIA INFANTIL APSIS, S.L.P. estan elaborades per professionals degudament qualificats per a l’exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i informació no vinculen a la susdita, ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, doncs es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

Les pàgines d’Internet de CENTRE DE PSICOLOGIA INFANTIL APSIS, S.L.P. poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de tercers. Per tant, aquesta no podrà assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de CENTRE DE PSICOLOGIA INFANTIL APSIS, S.L.P. o els seus llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de CENTRE DE PSICOLOGIA INFANTIL APSIS, S.L.P.

Així mateix, per accedir als serveis que CENTRE DE PSICOLOGIA INFANTIL APSIS, S.L.P. ofereix a través de la website, haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment del que estableix la LOPD 15/1999, de 13 de desembre, l’informem que les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades als fitxers de CENTRE DE PSICOLOGIA INFANTIL APSIS, SLP, amb la finalitat de prestar-li i oferir els nostres serveis . Així mateix, l’informem de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, en C / TEMPLE, 27, BAIXOS – 08911 BADALONA (BARCELONA), o bé, enviar un correu electrònic a lopd@apsis.es

Així mateix, la seva acceptació al present Avís Legal suposa la prestació del seu consentiment exprés perquè CENTRE DE PSICOLOGIA INFANTIL APSIS, S.L.P. pugui remetre-li comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o altre mitjà de comunicació equivalent, en els termes que estableix la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic. En el supòsit de no estar interessat en rebre aquest tipus de comunicacions pot dirigir-se a CENTRE DE PSICOLOGIA INFANTIL APSIS, S.L.P., a l’adreça anteriorment indicada o al correu electrònic lopd@apsis.es, manifestant la seva voluntat.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els continguts subministrats per CENTRE DE PSICOLOGIA INFANTIL APSIS, S.L.P. estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial i són titularitat exclusiva de CENTRE DE PSICOLOGIA INFANTIL APSIS, S.L.P. o de les persones físiques o jurídiques que s’informi. Mitjançant l’adquisició d’un producte o servei, CENTRE DE PSICOLOGIA INFANTIL APSIS, S.L.P. no confereix a l’adquirent cap dret d’alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre el mateix, reservant-CENTRE DE PSICOLOGIA INFANTIL APSIS, S.L.P. tots aquests drets. La cessió dels citats drets precisarà el previ consentiment per escrit per part del titular dels mateixos, de manera que el client no podrà posar a disposició de terceres persones aquests continguts.

La propietat intel·lectual s’estén, a més del contingut inclòs a CENTRE DE PSICOLOGIA INFANTIL APSIS, S.L.P., als seus gràfics, logotips, dissenys, imatges i codis font utilitzat per a la seva programació.

CENTRE DE PSICOLOGIA INFANTIL APSIS, S.L.P. ha obtingut la Informació i els materials inclosos a la web de fonts considerades com fiables i, si bé s’han pres mesures raonables per assegurar-se que la informació continguda sigui la correcte, CENTRE DE PSICOLOGIA INFANTIL APSIS, S.L.P. no pot garantir que en tot moment i circumstància aquesta informació sigui exacta, completa, actualitzada i, conseqüentment, no ha de confiar en ella com si ho fos. CENTRE DE PSICOLOGIA INFANTIL APSIS, S.L.P. declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió en la Informació continguda a les pàgines d’aquesta web.

CENTRE DE PSICOLOGIA INFANTIL APSIS, S.L.P. es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut de la web, els vincles o la informació obtinguda a través d’ella, sense necessitat de previ avís. Aquesta, en cap cas, assumeix cap responsabilitat com a conseqüència de la incorrecta utilització de la web que pugui dur a terme l’usuari, tant de la informació com dels serveis en ella continguts.

En cap cas CENTRE DE PSICOLOGIA INFANTIL APSIS, SLP, les seves sucursals i / o centres adscrits, els seus directors i / o apoderats, treballadors i, en general, el personal autoritzat serà responsable de qualsevol tipus de perjudici, pèrdues, reclamacions o despeses de cap tipus, tant si procedeixen, directament o indirectament, de l’ús i / o difusió del web o de la Informació adquirida o accedida per oa través d’aquesta, o dels seus virus informàtics, de fallades operatives o d’interrupcions en el servei o transmissió o de fallades en la línia en l’ús de la web, tant per connexió directa com per vincle o altre mitjà, constituint a tots els efectes legals un avís a qualsevol usuari de que aquestes possibilitats i esdeveniments poden ocórrer.

CENTRE DE PSICOLOGIA INFANTIL APSIS, S.L.P. no es fa responsable de les webs no pròpies a les que es pugui accedir mitjançant vincles o enllaços ( “links”) o de qualsevol contingut posat a disposició de tercers. Qualsevol ús d’un vincle o accés a una web no pròpia serà realitzat per voluntat i al risc totalment exclusiu de l’usuari. CENTRE DE PSICOLOGIA INFANTIL APSIS, S.L.P. no recomana ni garanteix cap de la / es Informació / ons obtinguda / es per oa través d’un vincle, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la Informació obtinguda a través d’ ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’usar o usar malament un vincle, tant al connectar a la web de CENTRE dE PSICOLOGIA INFANTIL APSIS, SLP com a l’accedir a la informació d’altres webs des de la mateixa.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Aquesta web és propietat de CENTRE DE PSICOLOGIA INFANTIL APSIS, S.L.P. Els drets de Propietat Intel·lectual i d’explotació i reproducció d’aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles ( “hiperlinks”) que s’estableixin des d’ella a altres pàgines web de qualsevol centre adscrits / o organisme de CENTRE dE PSICOLOGIA INFANTIL APSIS, SLP, són propietat exclusiva d’aquesta, tret que expressament s’especifiqui altra cosa. Qualsevol denominació, disseny i / o logotip, així com qualsevol producte o servei oferts i reflectits en aquesta pàgina web, són marques degudament registrades per CENTRE DE PSICOLOGIA INFANTIL APSIS, S.L.P., per les seves societats filials i / o dominades per tercers. Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d’aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l’Ordenament Jurídic espanyol i / o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no sent responsabilitat de CENTRE DE PSICOLOGIA INFANTIL APSIS, S.L.P. l’ús que l’usuari pugui portar a terme al respecte, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertències d’aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de CENTRE DE PSICOLOGIA INFANTIL APSIS, S.L.P.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer qualsevol qüestió que es susciti sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. L’usuari, per virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d’Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.