El tractament farmacològic en el TDAH

Actualment, s’estima que entre un 3 i un 7% de la població infanto-juvenil espanyola pateix el Trastorn per Dèficit d’Atenció amb Hiperactivitat (TDAH). Aquesta estimació posiciona al TDAH com el trastorn neurobiològic més comú en els nens. Per aquest motiu, es valora la importància que té el fet de conèixer aquest trastorn, bàsicament per la freqüència amb la qual podem trobar-nos-ho.

La depressió infantil, igual que en els adults?

En ocasions tendim a pensar que existeixen problemes d’adults i problemes de nens per separat. Ocorre això en el cas de la depressió? La resposta és negativa. No solament existeix l’estat depressiu en l’edat adulta sinó que també existeix la depressió durant el període infantil i és igual d’important i d’incapacitant que en la maduresa.