Tolerància a la frustració i autocontrol en l’adolescència

Generalment, la majoria de persones són conscients que l’adolescència és una etapa de transició en la qual es donen nombrosos canvis en la persona. Així, els joves van descobrint a poc a poc la seva identitat, els seus gustos, els seus interessos i el seu autoconcepte. Per poder fer-ho, és necessari que s’envoltin d’iguals i que experimentin diferents situacions, per això es dóna un augment de les conductes de risc i de cerca de noves sensacions.

Els diferents estils comunicatius

Les persones humanes som éssers socials per naturalesa. Cadascuna de nosaltres portem en el nostre ADN l’interès per la socialització i per les altres persones. Així, des de temps immemorables les persones viuen en societat i es troben constantment interaccionant amb altres persones.

¿Més ansietat i depressió entre el professorat?

Existeixen molts treballs i oficis complicats, estressants i que causen depressió. No obstant això, està el de ser professor entre ells?. Potser sembla que el treball del professor és senzill i plàcid, sobretot en cursos inferiors en els quals, a simple vista, la gent imagina que estar amb nens petits pot ser alguna cosa tranquil.

El exceso de televisión a temprana edad provoca problemas sociales en la adolescencia

Generalmente, todos los habitantes de los países desarrollados se han adaptado a la revolución tecnológica que se ha dado en los últimos años. Asimismo, con frecuencia las personas no solo se han adecuado favorablemente a la creación de nuevos artilugios y tecnologías, sino que también son grandes fans de los múltiples y diferentes gadgets que existen en la actualidad. Sin embargo, asiduamente no somos conscientes de los efectos que tienen dichos artilugios en los seres humanos, y más concretamente en los niños.