Els pares algun cop estan tristos?

 Al llarg del temps s’ha observat que molts pares mostren tendència a amagar les seves emocions als seus fills, especialment les de caràcter negatiu. Molts progenitors creuen erròniament que el fet de no mostrar sentiments tristos als seus fills els hi afavoreix, ja que així s’estalvien un disgust.