El Trastorn Obsessiu-Compulsiu

El trastorn obsessiu-compulsiu, o també freqüentment denominat per les seves sigles com TOC, és una patologia coneguda per gran part de la població. Aquest trastorn, ha aparegut en nombrosos mitjans de comunicació i ho ha fet de forma habitual. Per aquest motiu, la majoria de la gent posseeix informació sobre aquest tema i fins i tot en ocasions utilitza el terme per referir-se a la gent maniàtica.

Jocs infantils en funció de l’edat del nen

És sabut i àmpliament reconegut que el joc infantil constitueix una de les principals activitats que els nens duen a terme en la infància. Així mateix, nombroses recerques i estudis avalen el fet que el joc ajuda a desenvolupar i potenciar nombroses capacitats dels nens i nenes durant l’etapa infantil.