Què és la Síndrome del Bebè Sacsejat?

Què és?

La síndrome del bebè sacsejat (baby shaken syndrome) es defineix com la contusió cerebral que pot donar-se en un bebè a causa de les sacsejades per part dels cuidadors. Les fortes sacsades realitzades pels cuidadors ocasionen que el cervell del bebè reboti contra les parets del crani i es produeixin hematomes cerebrals, inflamacions i augment de la pressió intracraneal entre d’altres.

Les funcions dels hemisferis cerebrals

El cervell és, i ha estat, un dels òrgans més desconeguts del cos humà. Al llarg dels segles, se li han atribuït diferents i molt variades funcions. A l’actualitat s’ha comprovat que cada hemisferi cerebral és responsable de processar diferent tipus d’informació.