Què són les fòbies?

El terme fòbia és conegut per la major part de la població. No obstant això, generalment la gent no és conscient del que és exactament tenir una fòbia o el que implica. En aquest article es pretén donar informació sobre les fòbies i diferències les fòbies que es donen entre els adults respecte a les que es donen entre els nens i adolescents. 

Característiques del Trastorn Obsessiu-Compulsiu (TOC) en la infància i adolescència

En un article de fa algun temps ( https://apsis.es/ca/trastorno-obsesivo-compulsivo/) ja vam detallar les característiques del trastorn obsessiu-compulsiu i els criteris per poder realitzar un diagnòstic. No obstant això, cal tenir en compte que existeixen diferències en les manifestacions del trastorn en la infància i adolescència respecte a l’edat adulta.

La depresión en la infancia y la adolescencia

La depresión infantil ha seguido un curso muy variado a o largo de la historia. Años atrás se cuestionaba la existencia de esta patología. Simplemente se negaba el hecho de que este trastorno pudiera producirse durante la infancia. En cambio, durante otras décadas ha sido el trastorno psicopatológico más frecuente en consulta. ¿Qué se sabe en la actualidad?.