Els nens haurien de veure el telenotícies?

La majoria dels pares tenen clar que massa hores de televisió no són bones per als nens i nenes. La majoria de psicòlegs i professionals de la salut recomanen que els nens emprin el seu temps lliure a jugar a jocs, socialitzar-se amb els altres i desenvolupar la seva creativitat en lloc d’emprar-ho en aparells electrònics com a tauletes o mòbils.

Tolerància a la frustració i autocontrol en l’adolescència

Generalment, la majoria de persones són conscients que l’adolescència és una etapa de transició en la qual es donen nombrosos canvis en la persona. Així, els joves van descobrint a poc a poc la seva identitat, els seus gustos, els seus interessos i el seu autoconcepte. Per poder fer-ho, és necessari que s’envoltin d’iguals i que experimentin diferents situacions, per això es dóna un augment de les conductes de risc i de cerca de noves sensacions.

Trastornos del Aprendizaje

A menudo, los padres de niños que presentan dificultades en tareas escolares se plantean si es posible que sus hijos padezcan algún tipo de patología o trastorno que justifique su retraso, lentitud o dificultad en el ámbito académico. Sin embargo, resulta muy importante poder diferenciar si el niño únicamente presenta dificultades leves o si realmente padece un trastorno del aprendizaje.