Què és l’Efecte Pigmalió?

Sovint es parla que els professors, tant a l’escola com a la universitat, poden tenir-te mania o enchufe. No obstant, molta gent afirma que això no és cert, que el professor percep a tots els alumnes per igual, però en realitat no és així. Els professors, com qualsevol altra persona corrent, tenen opinions, realitzen judicis de valor i tenen preferències i conseqüentment expectatives.