Deures d’estiu, a favor o en contra?

Des de fa anys existeix la tendència de posar deures en acabar el curs. Els nens i nenes es passen tot el curs escolar treballant i fent tasques i en acabar-ho, els mestres i mestres els recomanen una llista de llibres i quaderns d’activitats per realitzar durant l’estiu.

Deures escolars, SÍ o NO?

Cal tenir en compte que la prescripció de deures existeix des de l’inici de l’ensenyament formal. Aquesta ha estat l’estratègia fonamental des de la primària fins a la universitat. No obstant això, aquesta prescripció de deures varia de curs a curs i depenent de cada centre. El principal objectiu dels deures escolars és el desenvolupament d’habilitats i el reforç dels aprenentatges que es donen a l’escola.