Perquè es tan important el vincle?

Des de fa innombrables segles l’espècie humana ha evolucionat desenvolupant determinades característiques amb la finalitat d’aconseguir la supervivència. Per aquest motiu, els nens ja neixen predisposats a cobrir determinades necessitats: fisiològiques, de protecció davant el perill, de jugar i d’establir vincles afectius entre unes altres. L’establiment dels vincles afectius ja forma part del projecte del nounat. Si el nen aconsegueix establir un vincle fort i segur serà capaç de mantenir relacions saludables en un futur. Si per contra existeix una absència de vincle, o aquest és molt pobre, en fases posteriors (adolescència o adultesa) el nen probablement patirà manques emocionals.